A német koronavírus-törvény március-végi elfogadását követően Németország-szerte általánossá váltak az alapjogokat időlegesen, de szigorúan korlátozó járványügyi intézkedések. Ezzel párhuzamosan kezdetét is vették azok a viták, amelyek az intézkedések szükségességét és arányosságát teszik mérlegre.
 
Egy neves francia napilap terjedelmes esszét jelentett meg a járványügyi üzemmódba kapcsolt francia jogrendről. Leegyszerűsítve a dolgot levonható az a következtetés, hogy a francia jogászi elit meghatározó része a jogállamiságot félti járvány idején is, főleg a szükségállapotot kihirdető törvény alkotmányellenesen gyors elfogadása, illetve a vonatkozó rendeleteknek az egyes szabadságjogokat korlátozó volta miatt. 
 
Az alkotmányos rend – és így a magyar Alaptörvény – részét képező különleges jogrend egy olyan „önvédelmi” mechanizmus, amely az állami működés és a lakosság megóvásához szükséges. Az emberi jogokra nem a különleges jogrendben cselekvő állam, hanem az a – jelen esetben közegészségügyi – veszély jelent fenyegetést, amelyet ez az önvédelmi mechanizmus törekszik elhárítani.
 
2
Az egyetem nevelői szerepéről, az eltérő vélemények meghallgatásának fontosságáról, a köz- és polgári jog közötti határ mozgásáról, illetve a CEU-s és egyéb aláírásgyűjtések káros hatásairól beszélgetett Menyhárd Attilával, az ELTE-ÁJK Polgári Jogi Tanszékének vezetőjével Orbán Balázs rovatvezető, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.
 
2
A görög határon szolgálatot teljesítő dán rendőri és katonai egységek emberi jogi érvekre hivatkozva áprilistól nem hajlandóak a hozzájuk benyújtott kérelmeket továbbítani a görög hatóságok részére – még a FRONTEX szabályzata ellenére sem.
 
14
A koronavírus okozta világjárvány alatt a világ kormányai egyre leplezetlenebbül alkalmazzák az okostechnológiában rejlő lehetőségeket a megbetegedések nyomon követése kapcsán. Amellett, hogy az ázsiai országokban tényként tekinthetünk erre, az EU-ban is megdőlni látszik az a tabu, amely mindeddig az egyén adatainak csaknem abszolút védelmét övezte. 
 
9
A német Alaptörvénnyel összeegyeztethetetlennek minősítette az EU Egységes Szabadalmi Bíróságáról szóló megállapodást kihirdető törvényt a Szövetségi Alkotmánybíróság (BVerfG). A magyar Alkotmánybíróság már 2017-ben kimondta, hogy a bíróságot nem lehet nemzetek feletti szintre helyezni úgy, hogy legalább az első fok nincs a tagállamoknál.
 
A járványra tekintettel, de a nyilvánosság tájékoztatása nélkül függesztette fel Románia részlegesen az Emberi Jogok Európai Egyezményének alkalmazását. Az ún. derogációval élve a román kormány tulajdonképpen önálló mérlegelése szerint korlátozhat olyan alapjogokat, amelyeket az Egyezmény rögzít. Az Egyezmény felfüggesztése adott esetben hátrányosan érintheti a helyi magyarságot is.
 
28
A sajtószabadságot félti az EBESZ attól a magyar jogszabály-tervezettől, amely az álhírterjesztéssel szemben büntetőjogi eszközöket helyez kilátásba. Ehhez képest – a helyzet súlyosságára tekintettel – egyre több hang sürgeti az Unióban a járványügyi vészhelyzetben az álhírek terjesztése elleni büntetőjogi fellépés lehetőségét.
 
5
A 21. század embere a járvány által sújtott világban döbben rá saját törékenységére, és arra, hogy elsősorban a nemzeti közösségek jelentik azt a védőbástyát, ahol a legnagyobb erőfeszítéssel küzdenek életének a védelméért. A baj egyben esélyt is kínál egy felelősségteljesebb jövő építésére, lehetőséget a nemzeteknek, hogy a világ és benne Európa jövőjének formálását a saját kezükbe vegyék.
 
2
Legutóbbi tapasztalataikról kérdeztük a Katolikus Karitász Orvosmissziójának tagjait.
Nagyböjti beszélgetés a Honvédkórház főorvosával a válsággal együtt járó lelki megújulás szükségességéről.
Mit tegyünk az elhízás ellen a karantén idején? Adna-e tanácsokat Orbán Viktornak? Interjúnk Schobert Norbert életmódszakemberrel.
Atomcsapáshoz hasonlítják a hotelek és éttermek vezetői a koronavírus-járvány okozta kiesést. Szakértők segítségével elemezzük a helyzetet.
A koronavírus-járvány mindeddig keveset hangoztatott hatása, hogy újra felértékelődött az államhatárok szerepe. A járvány következtében előállt szituáció igazolja, hogy miközben az államok a szükséghelyzet következtében bezárkózni kényszerülnek, a szolidaritás és az egymás iránti figyelem továbbra is megmaradt - ez pedig a vészhelyzet elmúltával akár az európai nagypolitika észszerűsítéséhez is vezethet. Körkép a jelenlegi helyzetről.
 
2
A járványra tekintettel a svéd parlament 2020. március 30-ig 349-ről 55 főre csökkenti szavazásokon részt vevő parlamenti képviselői számát.  A rendkívüli intézkedés szükség szerint meghosszabbítható.
 
2
Milyen következménye lehet annak, ha a koronavírus miatt nem érkezik meg a rendelt nyersanyag? Mi a helyzet az előre kifizetett szállásokkal, repülőjegyekkel? Dolgozhatok-e otthonról, ha szeretnék? Bezárnak-e a bíróságok? A koronavírus járvány kapcsán számos jogi vonatkozású kérdés is felmerül, amelyek azonosítása önmagában is kihívást jelent a folyamatosan változó helyzetben, nem beszélve azok megoldásáról.
 
1
Az Országos Bírói Hivatal kihirdette azokat a szabályokat, amelyek a rendkívüli ítélkezési szünetben alkalmazandók. A döntés jogalkalmazót és ügyfelet egyaránt érint. A döntés értelmében minden olyan feladat ellátható, amely nem követeli meg a tárgyalás megtartását és a bíró hivatali jelenlétét.
 
Fontosabb lehet az abortusz biztosítása az Emberi Jogok Európai Bírósága szerint az egészségügyi dolgozók lelkiismereti szabadságánál. A testület szerint ugyanis az orvosok, szülésznők azon joga, hogy lelkiismereti okok miatt megtagadják az abortuszban való részvételt, korlátozható az egyes országok belső szabályozása alapján.
 
56
Az orosz alkotmánybíróság 2020. március 16-án jóváhagyta az orosz alkotmány módosításáról szóló törvényjavaslatot. Az új alkotmányos rend zöld utat ad a jelenlegi elnöknek ahhoz, hogy ötödször is indulhasson a 2024-es elnökválasztáson.
 
4
A német ellenzéki pártok a CDU/CSU-t bírálják, mert kereszténydemokraták továbbra sem nyújtották be a képviselők létszámát csökkentő törvényjavaslatot. A Bundestag ismét egyórás vitát tartott a kérdéses törvénymódosításról, ezúttal az AfD-frakció kérésére.
 
4
Az orosz Állami Duma (vagyis a törvényhozó testület) fontos alkotmányozási időszakon van túl. A módosított orosz alkotmány lényegében pozíciójában erősíti meg a jelenlegi államfőt, elköteleződik az istenhit mellett, miközben az orosz jogrendszer és a nemzetközi jog egymáshoz fűződő viszonya is megváltozik.
 
2
Cass R. Sunstein a Harvard Law School jogász professzora, korábbi elnöki politikai tanácsadó új könyvében [Conformity: The Power of Social Influences] a közvélemény alakulásának dinamikájáról ír, állításait pszichológiai kísérletek eredményeivel alátámasztva. Eszerint a közvélemény által generált társadalmi nyomás legalább akkora szerepet játszik a globális problémák eszkalálódásában, mint az azok hátterében azonosítható tényleges okok.
 
Politikai múlttal rendelkező bíró, Stephan Harbarth kerülhet a német alkotmánybíróság élére. A német lapok már az igazságszolgáltatás függetlenségének csorbulását vízionálják.
 
2019 őszén világossá vált, hogy a holland menekültügy jelen formájában alkalmatlan arra, hogy a menedékkérelmeket elbírálja: az eljárási idő elhúzódása nemcsak a menedékkérők oldalán valósít meg jogsérelmet, de a holland költségvetésen is súlyos léket üt. A késedelem után ugyanis Hollandia bírságot fizet a menedékkérők számára.
 
25
Iszlamofóbia vádja miatt függesztette fel Trevor Phillips tagságát a brit Munkáspárt (Labour Party). Phillips korábban annak az Esélyegyenlőségi és Emberi Jogi Bizottságnak (EHRC) az elnöke volt, amely jelentésében antiszemita tendenciákról számolt be a Munkáspárton belül.
 
43
Első fokon zöld utat kapott a Nyugat-Németországban található gelsenkircheni Lenin-emlékmű felállítása, miután az illetékes közigazgatási bíróság első fokon megsemmisítette az építésügyi hatóság döntését, amely eredetileg megtiltotta volna a kommunista forradalom szellemi előkészítője előtt tisztelgő szobor megépítését. Az első fokon eljáró bíróság az ítéletét teljes mértékben műemlékvédelmi szempontú megfontolásokra alapozta, miközben Lenin és a kommunizmus történelmi megítélését teljes mértékben figyelmen kívül hagyta.
 
48
Büntetésre számíthatnak azok a tőzsdei cégek, amelyek igazgatótanácsában nem éri el a 40 százalékot a női tagok aránya. Legalábbis abban az esetben, ha az Európai Bizottságnak másodjára sikerül keresztülvinnie az erről szóló irányelv-javaslat elfogadását. Brüsszel 2012-ben már tett egy kísérletet ezzel kapcsolatban, akkor még sikertelenül.
 
15
A konzervatív-zöld osztrák koalíciós kormány 2021-től állami hatáskörben tartja a menedékkérők jogi tanácsadásának kérdését. Az osztrák szociáldemokrata politikai közösség és az érintett NGO-k a jogállamiság kiüresítését vizionálják az intézkedés kapcsán.
 
2
Jelenleg is létezik rabszolgaság, csak éppen nem olyan látható formában, mint egykoron. A Silicon Valley's Online Slave Market című dokumentumfilm olyan technológiai óriáscégek, mint a Google vagy az Apple bűnrészességét tárja fel ezzel kapcsolatban – mutatott rá Jessica Kelly, a film rendezője.
 
2
Az Európai Unió Bírósága 2020. március 3-i ítéleteiben mérleget vont a magyar különadók rendszere kapcsán: összességében azt mondta ki, hogy a magyar különadók alkalmazása összhangban áll az Európai Unió jogrendszerével. A reklámadó esetében ugyanakkor mértéktartásra intett bennünket a Bíróság, illetve a Google-lal kapcsolatban nem önmagában az adókivetés jogosságát vonta kétségbe a testület, hanem a bírságolás kivitelezése miatt emelt kifogást.
 
1
A liberalizmus valaha a véleményszabadság, a pluralizmus és az egymás iránti kölcsönös tisztelet eszmerendszere volt, az elmélet mára azonban eltávolodni látszik egykori értékeitől – írja esszéjében Ryszard Legutko lengyel filozófus. A folyamat eredménye egy ideológiailag homogén társadalom, amelyben ha valaki nem a liberalizmus kottájából játszik, könnyen a történelem rossz oldalán találhatja magát.
 
2
A Német Szövetségi Alkotmánybíróság szerdai ítéletében megsemmisítette az a büntetőjogi rendelkezést, amely eddig tiltotta az öngyilkosságban való üzletszerű közreműködést. A döntés értelmében a jövőben az orvosok akár életet kioltó szert is a betegek rendelkezésére bocsáthatnak, valamint a továbbiakban egészségügyön kívüli szereplők is érdekeltté válhatnak az emberi élet elvételében.
 
25
Lehetősége van a jogalkotónak, hogy betiltsa a fejkendő viselését a bírósági tárgyalótermekben a muszlim vallású joggyakornokok számára – határozott a német alkotmánybíróság. Az igazságszolgáltatásban dolgozók esetében jogos elvárás ugyanis, hogy megjelenésükben is tiszteljék az állam vallási semlegességének követelményét.
 
1
Georgette Mosbacher, az Egyesült Államok varsói nagykövete interjúban bírálta a Lengyelország ellen folytatott 7. cikk szerinti eljárást. Álláspontja szerint az EU következetlenül és öncélúan használja fel a jogállamiságot arra, hogy sakkban tartsa kelet-közép-európai tagállamait.
 
4
Az USA mindig „tökéletesebb szövetségre” törekvő tagállamaival szemben az európai országok mindegyikét a saját történelem, a nyelv és a hagyományok határozzák meg – mutatott rá Roger Pilon, elismert amerikai libertariánus gondolkodó.
 
3
Átláthatóbbá tenné a civil és vallási szervezetek külföldi finanszírozását, illetve csökkentené a kockázatos külső befolyások szerepét a holland kabinet. Utóbbira több példa is adódik a mecsettámogatások külföldi finanszírozása kapcsán.
 
3
Azerbajdzsán jogellenesen fosztotta meg a Jehova Tanúi nevű vallási gyülekezetet attól a lehetőségtől, hogy külföldről szerezzenek be vallási témájú irodalmi forrásokat. Az ítélet ugyanakkor a szintén jogfosztottságot elszenvedő keresztény és muszlim közösségek számára is fogódzót előrelépést jelenthet.
 
3
A magyar jogrendszer sajátosságairól, a nemzeti jogalkotási szabadság uniós korlátozásáról, illetve a kelet-közép-európai országok közös fellépésének fontosságáról is beszélgetett Vékás Lajos jogászprofesszorral, az új Polgári Törvénykönyvet előkészítő Kodifikációs Főbizottság egykori vezetőjével Orbán Balázs rovatvezető, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.
 
1

Itxu Díaz
(National Review)

Talán soha nem is épül fel belőle teljesen.
 

Boris Kálnoky
(Cicero)

Autokráciába történő átmenetről nem beszélhetünk.
 
6

Michael Cross
(Law Gazette)

Megsemmisítette a német alkotmánybíróság az EU Egységes Szabadalmi Bíróságáról (UPC) szóló megállapodást kihirdető törvényt, rávilágítva ezzel a szupranacionális intézményrendszer törékenységére.
 
1

Marco Gallina
(Tichys Einblick)

Tévedhetetlenek, mint a pápa.
 
5

Alasdair Lane
(Forbes)

Lévén egy négy évtizedes kapcsolat eloldásáról szól, a Brexit soha nem ígérkezett könnyű feladatnak.
 
1

Phyllis Zagano
(National Catholic Reporter)

Ez egy régi-új világ: két pápa, egy ragály, akár a 14. században.
 
1

Jamie Dettmer
(Voice of America)

Harangszó jelzi egy újabb koronavírusos beteg halálát az észak-olasz Lombardia tartományban. 
 
1

Rich Lowry
(National Review)

Legalábbis egy bizonyos értelemben.
 
1

Deana Chadwell
(Life Site)

Azoknak, akik támogatják az alkotmányt, van egy olyan hatalmas szövetségesük, amilyen a „mély államnak” (Deep State) sosem lesz.
 
1

Theodore Dalrymple
(Law & Liberty)

A háború első áldozata az igazság. És a járványé is.
 

Krisztina Koenen
(Tichys Einblick)

A szolidaritás mint jogi norma az Európai Uniós Bíróságának (EUB) értelmezésében kiüresíti a nemzetállamok szerepét.
 
1

Vít Novotný
(EUobserver)

Az Emberi Jogok Európai Bírósága februárban Spanyolországnak adott igazat, amikor kimondta, hogy a dél-európai állam jogszerűen küldte vissza a határsértő migránsokat Marokkóba. Habár az ítélet mindenképpen a Bíróság újszerű hozzáállását mutatja, a kérdés árnyaltabb az uralkodó EU-s paradigmák tükrében.
 

Paul Coleman
(Spiked)

Küzdenünk kell a cenzúra ellen, másként elveszítjük a legbecsesebb szabadságunkat.
 

Roger Köppel
(Tichys Einblick)

Néhány csillapító gondolat a nagy felbolyduláshoz.
 
1

Kenneth Propp
(Atlantic Council)

Hiába rendelkezik egyértelműen az Európai Unió alapító szerződése arról, hogy a nemzetbiztonság kizárólagos tagállami hatáskör, az Európai Unió Bírósága önkényesen az uniós jog hatálya alá vonná a nemzetbiztonsági célú adatgyűjtés tárgykörét.
 
2

Daniel Halberstam
(Verfassungsblog)

Fontos kérdést vet fel az EU-tagállamok legújabb szándéka arra vonatkozóan, hogy lecseréljék a hivatalban lévő, az Európai Unió Bíróságához (EUB) az Egyesült Királyság által delegált főtanácsnokát.
 

Tobias Kaiser
(Die Welt)

Egymás kezébe adják a kilincset Brüsszelben a netes óriáscégek vezetői.
 
2

Klaus Geiger
(Die Welt)

Sok mindent megváltoztathat a migránsok visszatoloncolásáról szóló, Spanyolországgal kapcsolatos strasbourgi bírósági ítélet.
 

Fredrik Erixon
(The Spectator)

Az régi centrum azért tűnik el fokozatosan, mert a hagyományos pártok nem képesek változni, és ezt a szavazók is észrevették.
 

Martin Kenney
(EUobserver)

A pénzmosás elleni közösségi szabályozás ágyúval lő verébre: a cél a terroristák, pénzmosók és csalók megtalálása, mégis inkább az ártatlan vállalkozók látják majd kárát.
 
1

Delphine Lévi Alvarès
(EURACTIV)

A nagy gyártók azelőtt próbálják meg kikerülni, relativizálni az egyszerhasználatos műanyagokra vonatkozó szabályozást, hogy hatályba lépett volna.
 
1

Kate Saslow
(EUobserver)

Egy etikai vita önmagában nem fog segíteni abban, hogy orvosolják azokat a káros hatásokat, amelyeket az MI gyors terjedése okoz az élet különböző területein.
 
1

Francisco José Contreras
(Life Site)

Minden idősödő társadalomnak döntenie kell, hogy inkább a szenvedést enyhítő kezelésekre, vagy az eutanáziára helyezi a hangsúlyt egészségügyi rendszere finanszírozás során.
 
2