A magyar jogrendszer sajátosságairól, a nemzeti jogalkotási szabadság uniós korlátozásáról, illetve a kelet-közép-európai országok közös fellépésének fontosságáról is beszélgetett Vékás Lajos jogászprofesszorral, az új Polgári Törvénykönyvet előkészítő Kodifikációs Főbizottság egykori vezetőjével Orbán Balázs rovatvezető, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.
 
1
A világszerte végbemenő alkotmányos reformok eredményeképpen a bírói hatalom fokozatosan vesz át hatalmi jogosítványokat a képviseleti intézményektől, nemzetközi és nemzetállami színtéren egyaránt. Ennek mintegy eredményeképpen a bírói hatalom fokozatosan átalakul, és egyfajta politikai döntéshozó szerepkört kezd felvenni.
 
1
Korábban is sejthető volt, hogy nem minden esetben volt garantált a teljes bírói függetlenség az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) döntéseinél. Az azonban a mandiner.hu-n most bemutatott tanulmány szerzőit is meglepte, hogy mennyire súlyos összefonódásokra derült fény, különösen, ami a Nyílt Társadalom Alapítvány meghatározó szerepét illeti - az NGOs and the Judges of the ECHR, 2009 – 2019 (Az NGO-k és az EJEB bírái, 2009-2019) című tanulmány vezető szerzőjét Joób Kristóf kérdezte.
 
2
Egyre jobban növekszik a nem kormányzati szervezetek (NGO-k) nemzetközi intézményekre gyakorolt befolyása, különösen az emberi jogok területén – derül ki a European Centre for Law and Justice (ECLJ) tanulmányából. Mindez az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) és a Soros Györgyhöz köthető Nyílt Társadalom Alapítvány, illetve az általa finanszírozott további NGO-k közötti személyi összefonódások kapcsán különösen szembeötlő.
 
3
A berlini lakbérplafonról szóló törvény alkotmányossági vizsgálatát kezdeményezik a német keresztény uniópártok (CDU/CSU). Az még nem világos, hogy kell-e majd visszamenőlegesen különbözetet fizetniük a bérlőknek abban az esetben, ha alkotmányellenesnek minősítik a lakbérplafonról szóló jogszabályt.
 
Május 7-ig lehet gyűjteni az aláírásokat a Székely Nemzeti Tanács által indított, a nemzeti régiók védelméről szóló európai polgári kezdeményezéshez. Jelenleg azonban a szükséges egymillió aláírás alig tizede van még csak meg. A kezdeményezés célja, hogy az EU kohéziós politikája kiemelt figyelemmel kezelje az őshonos kisebbségek által lakott, a többségi állam által sok esetben hátrányosan megkülönböztetett régiókat.
 
2
Mind a törvényhozást, mind a bírósági jogalkalmazást maga alá gyűrte a szövetségi bürokrácia az USA-ban. Ez annak a következménye, hogy a bíróságok elhanyagolták a jogállamiság értékeinek a védelmét – állapítja meg könyvében Peter J. Wallison, az American Enterprise Institute kutatója.
 
1
Hosszas jogi huzavona után tarthatták meg a Budapest 1945-ös ostromakor lezajlott kitörési kísérletre emlékező szélsőjobboldali rendezvényt szombaton a Városmajorban. A Fővárosi Törvényszék hatályon kívül helyezte a BRFK tiltását, amely törvényi kötelezettségen alapult, és amely végső soron a széles magyar társadalom érdekeit szolgálta volna. Így az a helyzet állt elő, hogy a bíróság gátolt meg egy a Kormány irányítása alá tartozó szervet abban, hogy megakadályozza a politikai szélsőség megnyilvánulását.
 
15
Csütörtöki ítéletében a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) másodfokon Spanyolországnak adott igazat illegális migránsok kitoloncolása kapcsán. Az eljárás eredetileg annak megállapítására irányult, hogy a dél-európai állam jogellenesen toloncolt haza két marokkói migránst az ország területéről. A bíróság a korábbiakhoz képest 180 fokos fordulatot hajtott végre, ami több európai állam, így például Magyarország szempontjából is nagyon fontos lehet a későbbiekben.
 
1
Párdy Bence eddig több mint hét tonna szeméttől tisztította meg a Tiszát.
Egyre több gyereket diagnosztizálnak figyelemzavarral, aminek hátterében a digitális világ és a túl korai iskolakezdés is állhat.
Politikai boszorkányüldözés az isztambuli egyezmény kapcsán.
Szlovákia választ: vajon változást vagy további instabilitást hoz a február 29-i parlamenti voksolás?
Ismét napirendre került az uniós külső határokon zajló migrációs helyzet témája az Európai Parlament plenáris ülésén. A baloldali, zöld és liberális képviselők a migránsok jogainak védelmében szólaltak fel, illetve több ízben kritizálták a horvát és bosnyák hatóságok munkáját a határvédelem kapcsán. A néppárti és más jobboldali képviselők alaptalannak nevezték a brutális fellépésről szóló vádakat, illetve az európai emberek érdekeinek képviseletére szólítottak fel.
 
Mivel a mesterséges intelligencia használatának sem felügyeleti szerve, sem pedig globális szabályrendszere nincsen, a nagy technológiai cégek „nemzetközi maffiaként” működhetnek, valódi átláthatóság és felelősség nélkül – mutatott rá Tonje Hessen Schei, az iHUMAN című film rendezője.
 
Hamarosan a brit parlament elé kerül a terroristák korai szabadulását megakadályozni hivatott törvénytervezet. A cél, hogy február végéig el is fogadják az új jogszabályt.
 
Ha létezik a magyar jogásztársadalomban aranycsapat, akkor Prof. Dr. Sárközy Tamás biztosan stabil kezdőjátékos: az a tudás, szakmai és élettapasztalat, amellyel rendelkezett, kikezdhetetlenné tette őt mindazon területeken, amelyeken jeleskedett.
 
8
Kevés aktuálisabb problémát találhatunk a társadalomtudományok területén, mint a mesterséges intelligencia témaköre. A kortárs izraeli történész Yuval Noah Harari és a svéd-amerikai származású fizikus, Max Tegmark igen részletesen és mélyrehatóan járja körül a témát a Future of Life Institute podcastjében: a mesterséges intelligencia alkalmazásának technológiai, bioetikai és ideológiai vetületeiről kaphatunk képet, közérthető formában.
 
1
Az emberi jogok uniformizált felfogása téves. Egyetemes érvényűnek csak az emberi jogok egy olyan szűk köre tekinthető, amely valamennyi emberre minden körülmények között irányadó. Az ezen túllépő világméretű törekvéseket nem igazolja a természetjogi hagyomány – hangsúlyozza Lee J. Strang, a Toledo Egyetem jogászprofesszora.
 
1
Futótűzként terjedt a hír a nemzetközi sajtóban januárban, hogy az ENSZ döntése alapján a klímamenekültek nem küldhetők vissza hazájukba. Bár az ENSZ „döntést” nem, legfeljebb nem kötelező erejű állásfoglalásokat fogalmazhat meg ilyen kérdésekkel kapcsolatban, mégis sok állam igyekszik alkalmazkodni ezekhez.
 
1
Vállalhatatlan hangnemben oktatták ki az Európai Parlament LIBE bizottságának baloldali, zöld és liberális képviselői a horvát belügyminisztert, illetve a horvát igazságügyi minisztert a bizottság hétfő esti ülésén. A miniszterek őszintén fejtették ki véleményüket a határokon tarthatatlan migrációs helyzet kapcsán, a baloldali képviselők azonban a bizottság eljárási szabályait áthágva - az ülést levezető szociáldemokrata alelnök asszisztálásával - bekiabálásokkal és a szó magukhoz ragadásával tették botrányossá az ülést.
 
129
Több uniós tagállamban is korlátozzák a választójog gyakorolhatóságát azon állampolgárok tekintetében, akik születési országuktól huzamosabb ideig távol maradnak. Mindez mind a demokratikus jogállamisággal, mind pedig az amúgy fennen hirdetett uniós értékekkel szembemegy.
 
1
A közvélekedéssel ellentétben óriási anyagi és humán erőforrás csoportosul az amerikai Demokrata Párt mögött. A 2016-os választási kudarcból tanulva a demokraták hátországát képező pénzügyi „erős emberek”, mindenek előtt Tom Steyer, Soros György és Michael Bloomberg várhatóan a korábbinál hatékonyabb pénzelosztási stratégiát alkalmaznak majd.
 
1
Azért különösen jó módszer az originalizmus, mert megóv attól, hogy a bíróságok önkényesen értelmezhessék az alkotmányt - mutat rá Mike Rappaport jogászprofesszor, a San Diego Egyetem Alkotmányos Originalizmus Tanulmányok Központjának igazgatója.
 
2
Az EJEB 13 000 euró nemvagyoni kártérítésre kötelezte Portugáliát a Meco-ügy nyomozati eljárásában történt mulasztások miatt, emellett több mint 7 000 euró eljárási költségben is marasztalta az országot.
 
2
A jogászi, politikusi és értelmiségi szerep viszonyáról, a nemzeti szuverenitásról és a be nem avatkozás tilalmáról, az Országgyűlés tekintélyéről és a jogállamiság fogalmának képlékenységéről Orbán Balázs rovatvezető, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára beszélgetett Bárándy Gergely ügyvéddel, volt szocialista képviselővel.
 
34
Nem tűzhetik ki nemzetük zászlaját az EP-képviselői parlamenti asztalukon a továbbiakban. A tilalmat David Sassoli, az Európai Parlament új elnöke vezette be, intézkedése ellen pedig számos képviselő emelte fel a szavát, mondván, hogy az a nemzeti szuverenitás elleni támadásként is felfogható.
 
21
Sem az NGO-k megváltozott szerepéről nem vesz tudomást, sem a magyar jogszabály pontos értelmezéséhez nem veszi a fáradságot az EU Bíróságának főtanácsnoki véleménye a nemzetközi civil szervezetek finanszírozására vonatkozó törvény kapcsán. A Precedens kommentárja.
 
4
Tárgyalhatta volna az Európai Parlament a svédországi biztonsági helyzet romlását és annak a migrációra visszavezethető okait, de inkább a mellébeszélést választotta. A svédországi és dániai biztonsági helyzet súlyosságáról szóló híradások a jelek szerint nem érik el a sajtó legnagyobb részének ingerküszöbét sem, és ebben az elhallgatásban az európai baloldal hatékony partnernek tűnik.
 
3
Nem hagyható figyelmen kívül az alapító atyák és a kereszténydemokrácia szellemisége, ha az EU jövőjéről van szó - hívta fel a figyelmet Trócsányi László fideszes európai parlamenti képviselő az Unió jövőjét érintő konferenciasorozatról tartott plenáris vitán. A képviselő kiemelte, hogy az EU egy olyan érdek- és értékközösség, amelynek pillérei alulról felfelé ívelnek, valamint rámutatott, hogy az európai identitás kizárólag a tagállami identitások tisztelete mellett erősödhet meg.
 
6
A progresszivizmus térhódítása rövid évtizedek leforgása alatt korábban szélsőségesnek számító nézeteket emelt normává Amerikában – állapítja meg új könyvében a New York-i King’s College kutatója. Mark W. Smith szerint ebben kulcsszerepet játszanak a nagy digitális platformok és IT-cégek, amelyek rendkívül hatékonyan akadályozzák a konzervatív vélemények megjelenítését.
 
1
Regisztrálta az Európai Bizottság a Mentőcsomag a kisebbségek számára – Egymillió aláírás az európai sokszínűségért (Minority SafePack Initiative) kezdeményezés révén összegyűlt 1 128 385 aláírást. A továbblépést azonban kétségessé teszi, hogy több érvényesnek minősített európai polgári kezdeményezés kapcsán sem tett még érdemi jogalkotási lépéseket Brüsszel.
 
1
Több mint 200 kongresszusi képviselő indítványozza az USA-ban az abortusz szabályozásában meghatározó Roe kontra Wade ügy ítéletének felülvizsgálatát. Mivel az ítélet jogi érvelése máig iránytűnek számít a jogalkalmazók számára, kérdéses, hogy az esetleges felülvizsgálat milyen változást hozhat az alkotmányjog terén.
 
1
Az alkoholfogyasztás korlátozásával csökkentené a céges összejöveteleken előforduló szexuális zaklatások és molesztálások veszélyét az angol és walesi jogászegylet, a Law Society.
 
Ugyanazzal a problémával néz jelenleg szembe az Európa Unió, mint az USA történelmének első nyolc évtizedében. Az alapvető kérdés, hogy inkább szövetségi államot, vagy államszövetséget építsenek – mutat rá ki Bruce Ackerman, a Yale Egyetem jogászprofesszora.
 
2
Clément Beaune, a francia elnök európai ügyekkel foglalkozó tanácsadója a Politico-nak vázolta, milyen jövőt képzel el Emmanuel Macron az EU számára. A tanácsadó a legfontosabb megoldandó kérdésként a migrációt nevezte meg, ahol ad hoc jellegű megoldások helyett automatikus elosztási mechanizmust szeretne a francia elnök. De a tervek között szerepel közös európai hadsereg felállítása, vagy akár európai szintű segélyezési rendszer kiépítése is.
 
10
Eltűnőben van az az alkotmányos gondolkodás, amellyel az USA alapító atyái egykoron győzelemre vitték a függetlenségi harcot – állapítja meg könyvében az amerikai legfelső bíróság 2017 tavaszán kinevezett bírája. Neil Gorsuch A republic, if you can keep it (Egy köztársaság, ha sikerül megőrizni) című művében kifejti, hogy az alkotmány eredeti értelmének követése óvja meg a bírákat attól, hogy talárt öltött politikusokként tekintsenek rájuk.
 
3
A jog és a társadalom kapcsolata nagyon fontos, viszont az emberek és a társadalmak különbözőek. Ugyanaz a jog nem működhet mindenhol ugyanúgy, pusztán már csak a kulturális különbségek miatt sem - a Pázmány Péter Katolikus Egyetem alkotmányjogi tanszékének docensével Orbán Balázs rovatvezető, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára beszélgetett.
 
6
Meggyengült a hatalmi ágak elválasztásának elve a demokratikus úton nem elszámoltatható bürokrácia miatt az Egyesült Államokban. Ez a probléma azonban nem csupán Amerikára igaz: a központosításra törekvő Európai Unióban tapasztalható demokratikus deficit hasonló fenyegetést jelent – fogalmazott Michael J. Glennon, a Tufts Egyetem nemzetközi jogászprofesszora.
 
2

Daniel Halberstam
(Verfassungsblog)

Fontos kérdést vet fel az EU-tagállamok legújabb szándéka arra vonatkozóan, hogy lecseréljék a hivatalban lévő, az Európai Unió Bíróságához (EUB) az Egyesült Királyság által delegált főtanácsnokát.
 

Tobias Kaiser
(Die Welt)

Egymás kezébe adják a kilincset Brüsszelben a netes óriáscégek vezetői.
 

Klaus Geiger
(Die Welt)

Sok mindent megváltoztathat a migránsok visszatoloncolásáról szóló, Spanyolországgal kapcsolatos strasbourgi bírósági ítélet.
 

Fredrik Erixon
(The Spectator)

Az régi centrum azért tűnik el fokozatosan, mert a hagyományos pártok nem képesek változni, és ezt a szavazók is észrevették.
 

Martin Kenney
(EUobserver)

A pénzmosás elleni közösségi szabályozás ágyúval lő verébre: a cél a terroristák, pénzmosók és csalók megtalálása, mégis inkább az ártatlan vállalkozók látják majd kárát.
 

Delphine Lévi Alvarès
(EURACTIV)

A nagy gyártók azelőtt próbálják meg kikerülni, relativizálni az egyszerhasználatos műanyagokra vonatkozó szabályozást, hogy hatályba lépett volna.
 

Kate Saslow
(EUobserver)

Egy etikai vita önmagában nem fog segíteni abban, hogy orvosolják azokat a káros hatásokat, amelyeket az MI gyors terjedése okoz az élet különböző területein.
 

Francisco José Contreras
(Life Site)

Minden idősödő társadalomnak döntenie kell, hogy inkább a szenvedést enyhítő kezelésekre, vagy az eutanáziára helyezi a hangsúlyt egészségügyi rendszere finanszírozás során.
 
2

Victor Davis Hanson
(The Washington Times)

Számos oka van annak, hogy a nyugati aktivisták miért kritizálják egyoldalúan a saját kultúrájukat. Az egyik például a gyávaság lehet.
 
1

Leonid Bershidsky

A saját nemzeti kormányuk ellen léptek fel világszerte a nagyvárosok.
 
8

Timothy P. Carney
(Washington Examiner)

Az amerikai liberális elit szabadelvűséget hirdet, miközben konzervatív életmódot folytat.
 

Strategy Page

Az európai vezetők későn ébredtek rá, milyen veszéllyel is állnak szemben.
 

The Wall Street Journal

A New York állam büntetőjogában 2019-ben végrehajtott liberális újítás számos, a társadalomra kimutathatóan veszélyes elkövetői csoportnak is kedvez. A Wall Street Journal szerkesztőségi kommentárja.
 

Michael Sauga
(Der Spiegel)

A klímavédelem szolgálatába kívánja állítani a monetáris politikát az EKB elnöke. Pedig ez hiba lenne.
 
4

Alexander Görlach
(Deutsche Welle)

Valóban a nemzetállam az egyetlen lehetséges konstrukció az emberek egybefogására? A globalizációval az egyik, és a szeparatizmussal a másik oldalon két irányból is nyomás nehezedik a nemzetekre.
 
3

Beat Balzli
(WirtschaftsWoche)

Mindegy, hogy a Huaweiről, az Északi Áramlatról, vagy Iránról van szó, Trump önjáró politikája elbizonytalanítja a gazdaságot. De Európa határozatlansága csak ront a helyzeten.
 

Jan Techau
(EUobserver)

Az erősebb tagállamoknak – bár nem szabad megfeledkezni önmaguk jelentőségéről – önmérsékletet kell gyakorolniuk.
 

David Polansky

Az újfajta nacionalizmussal szembenálló erők, ideértve mind a jobb, mind a baloldali erőket, nem voltak képesek politikai vízió megfogalmazására.
 

Theodore Dalrymple

Az újdonsült Prométeuszok azzal kecsegtetnek, hogy nem kell elfogadnunk azokat a határokat, amelyeket a természet ránk ró.
 

William Barr
(New York Post)

Az úgynevezett progresszívek a politikát vallásuknak tekintik. Úgy vélik, hogy „szent küldetésük”, hogy az állam kényszerítő erejének felhasználásával az embert és a társadalmat a saját képükre formálják.
 
2

Jack Sheldon

A következő parlamentnek súlyos alkotmányos dilemmákkal kell szembenéznie, nem csak a Brexit miatt, hanem a skót függetlenségről szóló második népszavazás miatt is.
 

Brenda Feigen

Nehéz elképzelnem a Legfelsőbb Bíróságot Ginsburg nélkül.
 
12

R. Daniel Kelemen - Tommaso Pavone - Cassandra Emmons
(Verfassungsblog)

Ugyan hasznos rámutatni az EU fellépésének nem szándékolt következményeire, az akadémikusoknak nagy gondot kell fordítaniuk arra, hogy ne járuljanak hozzá az olyan retorikához, amely megbénítja az Uniót, és ne nyújtsanak támogatást azoknak az autokratáknak, akik aláássák annak értelmét.
 
4

Armin von Bogdandy
(Verfassungsblog)

Sok ember számára az európai intézmények távolinak és idegennek tűnnek. Ha ezek az intézmények arra ösztönzik, vagy akár meg is próbálják kényszeríteni a demokratikusan megválasztott kormányokat a fontos politikai projektek felülvizsgálatára az európai értékek felhívásával, akkor fennáll annak a veszélye, hogy elutasítják őket, mint önálló, önkényes és illegitim szereplőket.