Merkel kancellár atomenergiát elutasító energiapolitikai fordulata több kétséget szült, mint amennyi problémát megoldott. Az özönvíz utóhatásai pedig növelik a lehetséges utódjára nehezedő nyomást.
 
9
Pszichológusok szakmai szervezete büntetné az egyházakat a nemi identitás korrekciójára irányuló terápiáik miatt, utóbbiak pedig jogvédő szervezetet hoztak létre, féltve a vallás szabadságát.
 
Franciaország és az Egyesült Királyság megállapodott: a francia parti őrség erősítésével és új technológiák alkalmazásával veszik fel a harcot a La Manche csatornát használó embercsempészekkel.
 
1
Közzétette idei jogállamisági jelentését az Európai Bizottság. Ebből kiderül az, amit eddig is sejteni lehetett: a jelentés tulajdonképpen idén is féligazságok és egyoldalú értékelések gyűjteménye.
 
9
Készül az idei jogállamisági jelentés, amelyben majdnem biztosra vehető, hogy Magyarországot el fogják marasztalni. Lehetne máshogy is – a politika azonban minden józan módszertani szempontot felülír.
 
49
Interjúnk a Tárkány Művek cimbalmos-alapítójával.
Mérlegre tettük, milyen hatással vannak a hét éve fennálló korlátozások Oroszországra, az EU-ra és benne Magyarországra.
Alig csengett le a koronavírus-járvány harmadik hulláma, két hónappal később már aggasztó statisztikák jelzik: itt a negyedik hullám.
Elemzésünk a lengyel Alkotmánybíróság múlt heti döntéséről, melyben nemzeti hatáskörben tartotta a bírói kinevezés gyakorlatát.
Az EU kék alapon arany csillagos lobogója is jelenjen meg a tokiói olimpián - kéri a Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz intézett közös levélben az Európai Bizottság tagja és az EU soros elnöke.
 
4
Az elkövető személye ismeretlen, mégis 70 ezer angol fontnyi kártérítést ítélt meg sérelemdíjként a bíróság egy brit egyetemi oktató számára. Az oktatót az interneten vádolták szexuális erőszakkal.
 
Bírói reform kapcsán támadja az Európai Bizottság Lengyelországot. A Bizottság szerint az EU ezt megteheti, a lengyel alkotmánybíróság szerint ez belügy. A pozíciók rögzültek, a kimenetel kétséges.
 
3
Az online platform a veszélyes termékek forgalmazásából komoly hasznot húz, de a felelősséget hárítaná.
 
Az elfogadást és sokszínűséget propagáló tanfolyamok miatt a világ legnagyobb vízi haderejének nincs elég ideje és energiája a hadviselésre.
 
34
A spanyol alkotmánybíróság járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos döntése jogi és politikai értékítéletet is jelent a Sánchez-kormány számára.
 
A Ludovika Egyetemi Kiadó gondozásában idén megjelent Járvány sújtotta társadalom című tanulmánykötet a társadalomtudományok szemszögéből ad áttekintést a koronavírus-járvány eddigi tanulságairól.
 
A beruházásvédelmi választottbíráskodás egyirányú utca - mutatott rá Isikava Tomoko, a Nagojai Egyetem nemzetközi jogi professzora. Sándor Lénárd interjúja.
 
A progresszív véleménymonopólium a brit egyetemeken már a felsőoktatás szabadságát veszélyezteti. Eközben a nyugati közvélemény is kárvallottja annak, ahogyan a progresszívek a közvéleményt formálják.
 
Elérhető az Európai Bizottság 2021-es jelentése az uniós tagállamok bíróságairól. Ebben hazánk jól szerepel; kivéve jellemzően azokat a fejezeteket, amelyek uniós közvélemény-kutatásokon alapulnak.
 
22
A San Franciscó-i melegkórus különös módszert választott az idei Pride megünneplésére: dalt írt arról, hogy hogyan fogják átformálni a hagyományos neveltetésben részesülő gyermekek gondolkodásmódját.
 
231
Szélsőbaloldali csoportok a kanadai őshonos kisebbségek nevében rombolnak keresztény templomokat. Tetteik ellen maguk az érintett kisebbségek is szót emeltek.
 
39
Kérdéses, mikét tudja Emmanuel Macron a radikalizmust visszaszorítani, miközben a fiatal bűnözőket tömörítő intézményekben büntetett előéletű oktatók az iszlám alapvetéseire tanítanak.
 
25
Az apa férfi, az anya nő. Többek között ezt mondja ki az alaptörvény kilencedik módosítása, s ebbe a mindig kritikus Velencei Bizottság sem tudott belekötni.
 
4
Az Európai Bizottságnak kétségei támadtak és mélyrehatóan vizsgálni készül azt, hogy Románia az uniós joggal összeférhető módon támogatja-e nemzeti légitársaságát, a TAROM-ot.
 
8
Szigorodhat a szigetországba irányuló illegális migrációt övező bűncselekmények büntetési tétele, továbbá dán és ausztrál mintára a bevándorlók külső helyszínre történő áttelepítése is napirenden van.
 
Tavaly a migrációs nyomás a 2013 óta mért legalacsonyabb szintre csökkent. A népesedési trendek és az elmaradott régiókat sújtó válság ismeretében azonban látszik: a migráció az EU problémája marad.
 
1
A német vezetés megelégelte, hogy a tech óriás nem tartja be az uniós adatvédelmi rendeletet.
 
A Boris Johnson vezette kormány olyan rugalmas állami forráselosztásra tett javaslatot, melynek egész Európában visszhangja lesz.
 
Az orosz külügy nem hisz Joe Biden elnöknek, a külügyminiszternek elege van a liberális politikusok kioktató és lenéző hangneméből.
 
1
A Szentszék nem hagyja annyiban, hogy az olasz állam a szexuális kisebbségek kirekesztésének büntetésével kísérletet tesz a katolikus egyház tanításainak kriminalizálására.
 
Sokan azt hihetik, hogy a pedofilellenes törvény miatt a New York Times és a Politico is kritizálja hazánkat, miközben épp a Momentum egykori tagjának és a 444.hu munkatársának írását olvassák.
 
107
A nemzetállam rovására erősítené a nagyvárosokat Karácsony Gergely és több kelet-közép-európai baloldali-liberális elvbarátja. A kezdeményezés megosztó és jogállamisági aggályokat is felvet.
 
44
Miközben a sport a nemzetközi megértést segítené elő, Münchenben a sportbéli ellenfél morális megvádolásának lehettünk tanúi. E káros precedens pedig minden sporteseménynek politikai élt adhat.
 
2
Csökken a szlovákiai kommunista diktatúra fenntartásában szerepet vállaló egykori pártfunkcionáriusok nyugdíja augusztustól. Az új szabály az érintettek özvegyeire is kiterjed.
 
1
Kevesen bíznák magánvállalatokra, hogy alapvető döntéseket hozzanak a véleményszabadságot vagy az emberek biztonságát érintő kérdésekben. A Precedens interjúja.
 
Boris Johnson kormánya új törvénnyel biztosítaná a szólásszabadság fokozottabb védelmét a szigetországban.
 
A digitális piac domináns szereplőivel szembeni német szigort az EU azzal hígítaná fel, hogy a kisebb vállalatok tevékenységét is szabályozná.
 
5
Az autonóm parlament bizottsága kiállt a Székely Nemzeti Tanács célkitűzése mellett és mihamarabbi cselekvést vár a nemzeti régiók ügyében.
 
Öt éve népszavazás alkalmával dőlt el, hogy az Egyesült Királyság kilép az EU-ból. Bár a folyamat jogilag lezárult, a fejlemények kedvező alakulását sem Brüsszel, de London hozzáállása sem segíti elő.
 
4

Navracsics Tibor
(ÖT PERC EURÓPA BLOG)

Mára már szinte teljesen eltűntek az Európai Bizottság geopolitikai ambíciói. Helyükre az európai belpolitika aufklärista kampányai kerültek.
 

Joel Ruet
(Euractiv)

Ahelyett, hogy kifejezetten az Amerikai Egyesült Államok mellé állnának, az európai vezetők a „stratégiai autonómia” jelentőségét hangsúlyozzák.
 
3

Lábody Péter
(ITKI Blog)

A magyar jogalkotónak ennek kapcsán már nincs félnivalója.
 

Russel Kirk
(The Imaginative Conservative )

A konzervatív attitűd sokkal inkább érzések összessége, mintsem ideológiai dogmák rendszere.
 

Miszlivetsz Áron
(Öt Perc Európa Blog)

A Három Tenger Kezdeményezésbe való betagozódás új lehetőségeket teremtene a régiónak.
 

Ambrose Evans-Pritchard
(The Telegraph)

Az EU belső szabályozási politikáját hegemónként próbálja ráerőltetni a világra.
 

Tucker Carlson
(Fox News)

A Demokrata Párt tervei szerint cenzúrázna mindennemű "vakcinák körüli dezinformációt"; bármit, amit az ember magánbeszélgetésben a telefonján fogad.
 
5

Con Coughlin
(The Telegraph)

Washington nagyratörő afganisztáni célkitűzéseinek komoly következményei lehetnek a transzatlanti szövetségre nézve.
 
1

Orbán Balázs
(Facebook)

Fontos, hogy elmondjuk és megvédjük a saját álláspontunkat a nemzetközi térben is.
 
8

Kutasi Gábor
(Ludovika)

Megbukott az a modell, amelyben a közösségi médiaszolgáltatók önmagukat szabályozták.
 

Eoin Drea
(POLITICO)

A teljes jelentőségvesztés lehetőségével számolva Brüsszel mindenét egy nagyobb, drágább és sokkal centralizáltabb Európai Unióra tette fel. 
 

Sándor Lénárd
(Országút)

Üzenetértékű Európának és az európai nemzeteknek is abban a korban, amelyben az egyre szorosabbá váló európai integrációhoz való viszonyuk egyre nagyobb fejtörést okoz.
 

Gallai Sándor
(Corvinák)

Az uniós döntéshozatalban érték a konszenzus, és a tagállamok befolyása erősen függ a szövetségépítő képességüktől.
 
1

Hegedős Soma
(The Epoch Times)

Az Uniónak kötelezettsége tiszteletben tartania a tagállamok kulturális identitását, így a gyerekek szexuális neveléséről szóló európai szintű értékvitát is.
 
5

Szabó Zsolt
(Vendégszerző)

A MeToo, BLM, Love is Love a stigmák ellen lép fel, miközben látens módon maga is stigmákat oszt.
 
2

Emanuela Sutter
(Tichys Einblick)

Bizonyára mindenki várakozással tekint arra, ahogyan az UEFA veszi a bátorságot és merő szolidaritásból kiteszi a pride-zászlót Katarban is.
 
1

Erdős Gergely
(Vendégszerző)

A jogállamiság elvének valódi érvényesülésére, továbbá az esetleges politikai visszaélések elkerülésére több esély kínálkozik nemzetállami, mint uniformizált európai uniós keretek között.
 
4

Jaap Hoeksma
(EUobserver)

A német alkotmánybíróság szerint a demokrácia és a jogállam csak a szuverén államokon belül létezhet.
 
1

The Wall Street Journal
(The Wall Street Journal)

1798 óta egyetlen meleg pár sem kérte a Katolikus Szociális Szolgálattól azt, hogy nevelőszülőkként vegye nyilvántartásba.
 

Veszprémy László Bernát
(Migrációkutató Intézet)

A 2021 májusi izraeli-palesztin konfliktust követően antiszemita atrocitások hulláma érte el a zsidóságot.
 
4

Tárnok Balázs
(ÖT PERC EURÓPA BLOG)

Az amerikai-orosz elnöki csúcstalálkozók a legjelentősebb globális események egyikének számítanak.
 

Varga Judit
(EurActiv)

A cél: meg kell büntetni azokat, akik nem állnak be a sorba.
 
10

Times of Malta
(Vendégszerző)

A máltai Munkáspárt migrációs politikája alapján azt hiheti az ember, hogy jobboldali párt vezeti Máltát.
 
1

Jan-Philipp Beck
(EurActiv)

Az adatok szabad áramlását az állampolgárok szabad mozgásához hasonlóan garantálni kell az EU-ban.
 
9

Navracsics Tibor
(Öt Perc Európa Blog)

Az Európai Unió gazdasági óriás és diplomáciai törpe.
 
4