Összeegyeztethető a saría az emberi jogokkal?

2018. augusztus 31. 18:38

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése nemrég kiadott egy jelentést arról, hogy a saría – iszlám jogrendszer – több vonatkozásban összeférhetetlen az emberi jogokkal. A beszámoló elkészítése után felmerül a kérdés, hogyha az iszlám jogrendszer nem felel meg az Emberi Jogok Európai Egyezményében elfogadott alapvetéseknek, akkor mit tartogat a jövő az Európában élő muszlimok számára?

A saría kiindulópontja a Korán. Ebből adódóan minden magánjogi kérdést vallási szempontból közelít meg, és minden cselekedetnek ez a mércéje. Az iszlám jogrendszert minden muszlimnak követnie kell, ebből adódóan minden hívő hétköznapját átitatja ez az erősen vallásos tanokra épülő jogi és vallási iránymutatás. A stabilan rögzített tanok szigorúan meghatározzák a magánjogi jogviszonyokat és a megengedett, illetve tiltott dolgokat is. Erre egy érdekes példa az, hogy a saría alapján egy muszlim nő sosem házasodhat össze egy nem muszlim férfival.

A globalizáció térnyerése miatt egyre inkább előtérbe került a különböző jogrendszerek vizsgálata és összehasonlítása. Az Európában egyre intenzívebb muszlim jelenlét pedig arra ösztönözte az Európa Tanácsot, hogy készítsen egy tanulmányt arra vonatkozólag, hogy az iszlám jogrendszer mennyire egyeztethető össze a nyugati értelemben vett emberi jogokkal. A megbízott csoport társadalmi, jogi és vallási szempontból is vizsgálta a saríát. A tanulmány eredményéből pedig az olvasható ki, hogy nyugati szemmel nézve az iszlám jogrendszer számos alapvető emberi jogot nem tart tiszteletben.

A szakvélemény problematikus pontként említi azt, hogy a saría jog egyértelműen hirdeti a férfiak felsőbbrendűségét a nőkkel szemben, illetve aggályosnak tartják a házassághoz fűződő szigorú megkötéseket is. Elvetendőnek ítéltek számos brutális, kegyetlen büntetést jogsértések miatt, nehezményeztéka vallásszabadság hiányát , továbbá nyugtalanítónak tartják a keresztényekkel szembeni megkülönböztetést is. A tanulmány végkövetkeztetése az, hogy a saríát lehetetlen integrálni a klasszikus értelmében vett emberi jogok keretébe, emiatt várhatóan még sok konfliktus keletkezik majd az Európában letelepedett muszlimok és a nyugati felfogású emberi jogokat követő keresztények között. 

A bejegyzés trackback címe: https://precedens.mandiner.hu/trackback/32125