Európai Unió Bírósága: Ausztriában vallási alapú hátrányos megkülönböztetés zajlik

2019. január 30. 16:25

Az Európai Unió Bírósága szerint uniós jogot sért, hogy Ausztriában nagypénteken csak azoknak a munkavállalóknak biztosítanak fizetett munkaszüneti napot, akik bizonyos egyházak tagjai. A tényállás szerintük kimeríti a valláson alapuló hátrányos megkülönböztetés gyakorlatát.

Ausztriában − ahol a lakosság többsége a római katolikus egyház tagja − a nagypéntek kizárólag az Ágostai és Helvét Hitvallású Evangélikus Egyház, az Ókatolikus Egyház, valamint az Egyesült Metodista Egyház tagjai számára minősül fizetett munkaszüneti napnak. Ha ezen egyházak egyikének valamely tagja e napon dolgozna, akkor jogosult arra, hogy munkaszüneti napra járó kiegészítő bérpótlékban részesüljön. A gyakorlat azonban sokak szerint sérti az egyenlőség elvét. Markus Achatzi, egy magánnyomozó iroda alkalmazottja is így vélekedett a kérdésről, és bíróság elé vitte az ügyet. Az eset végül az Oberster Gerichtshofig, azaz az ausztriai legfelsőbb bíróságig jutott, ahol aztán az illetékes bíró az Európai Unió Bíróságához fordult. A bíró az ügy tárgyalását felfüggesztette, és előzetes döntéshozatali eljárásban azt kérdezte az Európai Unió Bíróságától, hogy a szóban forgó osztrák szabályozás összeegyeztethető-e a valláson alapuló hátrányos megkülönböztetés uniós jogban előírt tilalmával.

A luxemburgi székhelyű bíróság január 22-i döntésének értelmében a szóban forgó nemzeti szabályozás valláson alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósít meg. Az ítélet szerint az ilyen nemzeti szabályozás nem igazolható sem mások jogainak és szabadságának védelméhez szükséges intézkedésként, sem a vallással kapcsolatos hátrányok kompenzálását célzó különleges intézkedésként. Ezek tekintetében tehát uniós jog által tiltott, valláson alapuló hátrányos megkülönböztetésnek minősül az osztrák gyakorlat. A Bíróság továbbá megjegyezte azt is, hogy amíg Ausztria nem módosítja a szabályozását az egyenlő bánásmód helyreállítása céljából, a magánjogi jogállású munkáltatók bizonyos körülmények mellett kötelesek arra, hogy a nagypénteki fizetett munkaszüneti napot a többi munkavállalójuk számára is biztosítsák.

A bejegyzés trackback címe: https://precedens.mandiner.hu/trackback/140961

Ajánljuk még a témában