Hiába minősítették alkotmányellenesnek, hatályban marad egy szlovák alkotmánymódosítás

2019. május 1. 10:08
Bár a döntés közvetlen hatással egyelőre nem jár, az ítélet mégis komoly precedensértékkel bír a szlovák alkotmánybíróság jogkörére nézve.

Január 30-án a szlovák alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősített egy még 2014-ben elfogadott alkotmánymódosítást. A döntés azért is történelmi jelentőségű, mert ez az első alkalom, hogy az alkotmánybíróság kimondta, hogy amennyiben egy alkotmánymódosítás ellentétes az alkotmány központi rendelkezéseivel, úgy a módosítást meg kell semmisíteni.

Az ítélet hátterének megértéséhez érdemes egy pillantást vetnünk északi szomszédunk alkotmányának szerkezetére. Az ugyanis nem egységes dokumentum, hanem több különálló, ámde a jogforrási hierarchia szempontjából egyenértékű dokumentumból épül fel. A nagyrészt még az 1992-ben megszűnt csehszlovák állam alkotmányából átemelt központi rész mellett számos alkotmánykiegészítés, úgynevezett alkotmányos törvény is létezik.

A szlovák alkotmány szerkezetének megfelelően beszélhetünk úgynevezett direkt, illetve indirekt alkotmánymódosító eljárásokról. Előbbi az alkotmány központi szövegét módosítja, míg utóbbi egy új alkotmánykiegészítés elfogadását takarja. 1992 óta 18 direkt és 19 indirekt alkotmánymódosítást hajtott végre a pozsonyi törvényhozás.

Az újabb és újabb alkotmánykiegészítések miatt már korábban is felmerült a kérdés – leginkább tudományos körökben –, hogy a különálló szövegek között esetlegesen felmerülő ellentmondások megítélése és feloldása tekinthető-e az alkotmánybíróság feladatának. A problémát elsősorban az a kérdés okozta, hogy az alkotmány felett őrködő szerv jogköre kiterjedhet-e a már elfogadott alkotmánymódosítások vizsgálatára.

A kérdés sokáig csak elméleti síkon létezett, mígnem a 2014-es alkotmánymódosítás nyomán kibontakozó eljárásban az alkotmánybíróság határozott választ adott arra. A módosítás a szlovák bírák kiválasztási folyamatát reformálta meg, és azért került rá sor, mert Szlovákia rendre az uniós rangsorok utolsó helyén végzett a bírói függetlenség tekintetében. Az új eljárás  sokkal szigorúbb és kiterjedtebb átvilágítási folyamatot írt elő a bírói pozíciókra pályázó személyek számára. A módosítás legnagyobb vitát – és végül magát az alkotmánybírósági vizsgálatot is – kiváltó része azonban az volt, hogy az átvilágítást visszamenőleges hatállyal, a már hivatalban lévő bírákra is kiterjesztették.

Ezzel kezdetét vette az első olyan alkotmánybírósági eljárás Szlovákiában, amely egy alkotmánymódosítást vizsgált. Ennek során az alkotmánybíróság megállapította, hogy az alkotmánynak létezik egy magától értetődő, központi anyaga, amelynek az alkotmánymódosítások sem mondhatnak ellent. Eme döntésével az alkotmánybíróság lényegében új jogkört vindikált magának, hiszen illetékessé nyilvánította magát az alkotmánymódosítások ellenőrzése terén.

Érdekesség, hogy bár az alkotmánybíróság most kimondta a vitatott módosítás érvénytelenségét, a szlovák alkotmány egy másik rendelkezése szerint a törvényhozásnak ilyen esetben hathónapos „türelmi időszak” áll a rendelkezésére arra, hogy orvosolja az ellentmondást. Ily módon a kérdéses rendelkezés továbbra is hatályban marad – legalábbis egy időre.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés