The Heritage Foundation: A konzervativizmus alapelvei

2019. október 28. 14:42
A szabadság, a lehetőségek, a fejlődés és a virágzó civil társadalom Amerikáját létrehozó alapelveket tett közé a The Heritage Foundation amerikai konzervatív alapítvány.

Fontos alapelveket tett közzé a The Heritage Foundation, amerikai konzervatív think-thank, amely az 1973-as alapítása óta az amerikai konzervatív mozgalom bástyájaként működik. Az alapítvány azokban a szakpolitikai intézkedésekben és szabályozásokban hisz, amelyek a vállalkozás szabadságát, a korlátozott kormányzati hatalmat, az egyéni szabadságot, a tradicionális amerikai értékeket és az erős honvédelmet hirdetik. 

Az alapítvány most 14 pontban szedte össze és tette közzé azokat az alapelveket, amelyek mentén szerinte létrehozható a fenti ismérveknek megfelelő Amerika. Ezek az alapelvek a következők:

1.    A szövetségi kormányzat létezésének célja, hogy védelemben részesítse az életet, a szabadságot és a tulajdont, és azért intézményesült, hogy az egyén jogait a természetes jog alapján védje. E jogok között van az élet védelme és szentsége, a szólásszabadság, a vallásszabadság, a sajtószabadság, illetve az egyesülési szabadság, a fegyverviselés joga, az egyén törvény előtti egyenlőséghez és az igazságossághoz való joga és a saját munka gyümölcseinek élvezetéhez való jog. 
2.    A szövetségi kormányzat hatalma korlátozott, a hatáskörei az Alkotmányban megnevezett hatáskörökre korlátozódnak, és ezek csak az állampolgárok jogainak védelme érdekében gyakorolhatók. Ahogyan azt Thomas Jefferson mondta, „Az a kormányzat szolgálja legjobban az embereket, amelyik közel van az emberekhez”. Azok a hatáskörök, amelyeket nincsenek a szövetségi kormányzat hatáskörébe utalva, vagy nem tiltottak az Alkotmány által, megmaradnak az államoknál vagy az embereknél. 
3.    A bírák feladata, hogy a törvényeket és az Alkotmányt azok eredeti jelentése szerint értelmezzék és alkalmazzák, nem pedig a saját személyes és politikai előfeltételezéseik alapján. 
4.    Az egyének és a családok – nem pedig a kormányzat – hozzák a saját és gyermekeik egészségét, az oktatást, a munkát és jólétet érintő legjobb döntéseket. 
5.    A család a civil társadalom alapja, és a hagyományos házasság a család alapköve.
6.    A szövetségi szintű hiány és adósság nem helyezhet ésszerűtlen anyagi terhet a jövő generációira. 
7.    Az adópolitikát úgy kell kialakítani, hogy az abból származó bevétel a kormányzat alkotmányosan helyénvaló funkcióinak finanszírozásához szükséges, minimális bevételt adja.
8.    Az amerikai gazdaságot és az egyének jólétét a vállalkozások szabadsága szolgálja, kiemelt figyelemmel a gazdasági szabadságra, a magántulajdonra és a jog uralmára. Ez a rendszer olyan szabályokkal tartható fent, amely a szabad kereskedelmet, a deregulációt támogatja, és ellenzi az olyan állami beavatkozásokat a gazdaságba, amely torzítja a piacot és gátolja az innovációt.
9.    A szabályok nem sérthetik a kormányzat korlátozott hatásköreire és a hatalmi ágak elválasztására vonatkozó alkotmányos alapelveket.
10.    Amerikának befogadó nemzetnek kell lennie – egy olyan nemzetnek, amely támogatja a patrióta asszimilációt, és amelyet fair, humánus törvények uralnak, és amelyben e törvények érvényesülnek az állampolgárok védelme érdekében. 
11.    Az igazság érdekében hatékony és fair bűnügyi igazságszolgáltatási rendszerre van szükség, olyanra, amelyik tisztességes eljárást biztosít a vádlottak számára, és amely megfelelő fokú bűnös szándékot igényel a büntethetőséghez. 
12.    A nemzetközi megállapodások és nemzetközi szervezetek nem sérthetik az amerikai alkotmányos jogokat, illetve nem áshatják alá Amerika szuverenitását.
13.    Amerika akkor a legerősebb, amikor a szakpolitikai intézkedések védik a nemzeti érdeket, megőrzik a szabad népek közötti szövetségeket, határozottan elhárítják a biztonság elleni fenyegetéseket, és a jólét növelését a gazdasági szabadság hazai és külföldi érvényesítésén keresztül érik el. 
14.    A béke biztosításának legjobb módja az erős honvédelem biztosítása. 

Az alapelvekről szóló bejegyzés az alábbi linken, eredeti nyelven olvasható
 

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés