Megjelent a Bírósági Szemle első kiadása

2020. november 27. 14:23
Az Országos Bírói Hivatal Igazságügyi Akadémiának gondozásában nemrégiben megjelent, nyomtatott és elektronikus formában is elérhető új tudományos folyóirat, a Bírósági Szemle a bíróságok igazgatásának sajátos tevékenységét hivatott színesíteni az igazságügy szakmai közbeszédét.

Az ítélkezés és a bírósági szervezet önigazgatása egymástól elválaszthatatlan, szerves egységet alkot. Annak érdekében, hogy a bírák alkotmányos kötelezettségüket teljesíteni tudják, biztosítanunk kell számukra a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, ami az igazgatás feladata. A bírósági ítélkezés feltételeinek fejlesztése a jó állam kiépítésének része és ezáltal mindannyiunk közös érdeke. Ezt segíti ez a hiánypótló folyóirat” - áll a frissen induló Bírósági Szemle köszöntőjében. 

Ebben Senyei György, az Országos Bírói Hivatal elnöke szól arról is, hogy a szerkesztőség és a szerkesztőbizottság tagjai jelentik a biztosítékot arra, hogy a periodika célkitűzései maradéktalanul teljesüljenek.

Az évi négy számmal megjelenő folyóirat a szerkesztők szándékai szerint hűen tükrözi majd mindazt, amit Kölcsey Ferenc unokaöccse számára intelemként a Parainesisben megfogalmazott.

Mindez a Bírósági Szemle kontextusában nem jelent mást, mint közölni azt, hogy „hatékony igazgatási modellek, szabályok, megoldások ismerete nélkül nem létezik hatékony igazságszolgáltatás, a bíróságtörténeti múlt ismeret nélkül pedig nem lehet megérteni a jelent, illetve tervezni a jövőt” – fogalmaz Osztovics András kúriai bíró főszerkesztői előszavában.

A Szemle állandó rovatai is ezt az üzenetet hivatottak továbbítani: a Tanulmányok rovatba a szerkesztők hosszabb, elemzői írásokat, míg a Fórumba vitaindító cikkeket várnak. Az Arcképcsarnok a bíróságtörténet meghatározó alakjainak tevékenységét idézi fel, a Recenziók között pedig a bírósági igazgatási témában közzétett szakirodalom ismertetése kap helyet.

Az első számban a Tanulmányok című rovat Ződi Zsolt, a Corvinus Egyetem egyetemi docensének A bíróságok és a technológia című írásával mutatkozik be, amelyben a szerző a jelenkor és a technológiai kihívásainak az igazságszolgáltatásra gyakorolt hatását elemzi. Ződi a cikkben számot ad a bíróságok rendelkezésére álló technológiai lehetőségekről, s – mintegy kitekintésképp – a közeljövő tendenciáit is vizsgálja a mesterséges intelligencia és az online vitarendezési módszerek elemzésén keresztül.

A vitarovatban – Fórum – Virág Csaba, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnöke Az új polgári perrendtartás kihívásai című dolgozatában tárja fel a 2018. január 1-jétől alkalmazandó új polgári eljárási törvény hatálybalépésének körülményeit. Az írásban Virág foglalkozik a perjogi változások jogi természetével, és az új szabályok szakmai fogadtatásával is.

Úgyszintén a Fórumban olvasható Szabó Judit (kollégiumvezető, Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium) és Hornyák Szabolcs (igazgató, Magyar Igazságügyi Akadémia) Az új büntetőeljárási kódex hatása a bírósági igazgatásra című közös tanulmánya, amelyben – a címből következően – a büntetőeljárás változásainak gyakorlati megvalósulására kaphat ismeretet az olvasó. Ahogy az az írás összefoglalójában is olvasható, „a tanulmány célja, hogy bemutassa az új törvény alkalmazására való felkészülés legfontosabb területeit, és feltárja azokat a kérdéseket, amelyek körében a korábbiaktól lényegesen eltérő törvényi rendelkezések igazgatási beavatkozást tettek szükségessé a zökkenőmentes alkalmazás érdekében.

Az ítélkezésre meghatározó hatást gyakorló életműveket felvonultató Arcképcsarnokban Bódiné Beliznai Kinga, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docense Juhász Andor bírói pályafutását mutatja be „Akinek ítéleteiben a jog és az igazság kérdései mellett mindig ott volt a meleg emberi szív is” című tanulmányában. Juhász Andor „a magyar közélet kiemelkedő alakja, bírói pályáján mindvégig a bírói függetlenség »legmegbízhatóbb és legfáradhatatlanabb védelmezője« volt” – áll a szerző beharangozójában.

Juhász Andor mellett az Arcképcsarnokban Peres Zsuzsanna egyetemi docens (NKE) tolmácsolásában Ifj. Mailáth Görgy országbíró életpályája (1818-1883) - azonos címmel - is bemutatásra kerül, akinek élete szorosan összefonódott a XIX. századi Magyarország sorsdöntő eseményeivel: részt vehetett a reformkori országgyűlések csatározásaiban, harcolhatott a modernizációért a reformkor nagyjai oldalán, főispánként szolgálhatta megyéjét, úgyszintén végig kellett néznie, ahogy a szabadságharc leverését követően az ország elveszítette önállóságát.

Az első számban a Recenziók között Mezey Barna és Kis László értékelései olvashatók. Mezey Barna, az Eötvös Loránd Tudományegyetem korábbi rektora, a HVG-Orac gondozásában, Bódiné Beliznai Kinga szerkesztésében, Darák Péter előszavával megjelent A Kúria és elnökei I-III. kötet című életrajzgyűjteményt ajánlja az olvasó figyelmébe. 

Kis László, a Fővárosi Törvényszék bírája A bírósági igazgatási modellek alkalmazásának gyakorlati aspektusai című recenziójában David Kosař: Perils of Judicial Self-Government in Transitional Societies, Holding the Least Accountable Branch to Account (Cambridge, Cambridge University Press, 2016.) című munkáját méltatja, amely többek között az eredeti szerző alapvetően kritikai perspektíváját hivatott alátámasztani a bírói önigazgatás kapcsán. 
Az elektronikus változat minden érdeklődő számára szabadon hozzáférhető.

A nyitóképen a Kúrián elhelyezett Justitia-szobor látható. A fotót az Országos Bírósági Hivatal „Fókuszban a bíróság” fotópályázatára Diósi Máté készítette.

Dobozi Gergely

Összesen 1 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Vádesküdtszék, az 5 évnél súlyosabb bűncselekmények gyanúja esetén.
A bíró: csak játékvezető, világos szabálykönyv alapján.
A bírói, ügyészi-rendőri, röviden, a joguralom maffiáját fel kell számolni.
Ha van Magyarországnak a jogállamisággal gondja, az: ez.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés


Ajánljuk még a témában