Állampolgárság megszerzése tárgyában dönthet az Európai Unió Bírósága

2020-06-16 15:12:00

David A.J.G. de Groot
Horizonton az uniós polgárság, mint a polgárok alapvető jogállása?

"Az osztrák Közigazgatási Törvényszék (Verwaltungsgerichtshof) előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtott be az Európai Unió Bíróságához (EUB) C-118/20 számú ügyben, amely annak kapcsán indult, hogy az osztrák hatóságok visszavonták az állampolgárság megszerzésére vonatkozó biztosítékot az osztrák állampolgárságot kérelmezőtől.

Ausztria szigorúan elutasítja a kettős állampolgárságot. Következésképpen az osztrák állampolgárság elenyészik, amint a jogalany más állampolgárságot szerez. Ezzel összhangban Ausztria csak annak ad osztrák állampolgárságot, aki meglévő állampolgárságáról lemondott. A C-118/20 számú ügy azzal az időpillanattal kapcsolatos, amikor az eljárás során a jogalany előző állampolgársága már nem áll fent.

A jogalany 2008 december 15-én folyamodott a hatóságokhoz osztrák állampolgárságért. Abban az időben a kérelmező észt állampolgár volt, ennek megfelelően EU-polgár is. Több mint 5 évvel később a hatóságok biztosítékot adtak számára az osztrák állampolgárság megszerzését illetően, amelynek előfeltétele az volt, hogy a kérelmező hitelt érdemlően bizonyítsa, hogy előző (észt) állampolgárságáról lemondott.

Technikai értelemben ettől az időponttól fogva a kérelmező azonban még nem volt osztrák állampolgár, az észt állampolgárságáról való lemondást követően hontalanná vált. A hatóságok később megvonták a biztosítékot, és elutasították a kérelmező kérelmét az osztrák állampolgárságra vonatkozóan. A hatóságok a döntést azzal indokolták, hogy a kérelmező két súlyos közigazgatási kihágást is vétett (mindegyik gyorshajtás volt), ez pedig alkalmatlanná tette őt a honosításra.

A Közigazgatási Törvényszék álláspontja, hogy a biztosíték visszavonását követően a kérelmező már nem volt EU-polgár, mivel hontalanná vált. 

Az állampolgárság megszerzésére vonatkozó biztosíték visszavonásával kapcsolatos C-118/20 számú ügy több mint egy, az EU-polgárság elvesztésével kapcsolatos jogeset. Ez az első olyan ügy, amelyben az EUB feladata, hogy az EU-polgárság megszerzéséről döntsön.

Érdemes tovább követni az ügy kimenetelét, mert az EU-s jogrend számos területeire kihatással lesz. Az uniós polgárság alapvető jogállásként való értelmezése már ott lehet a horizonton."

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.