Miért „hazai pálya” a konzervativizmus az amerikai dolgozók számára?

2020-07-30 17:30:00

Patrick J. Deneen
Helyesen értelmezve a konzervatív politika az emberek szándékából, az emberekért  formálódik.

„Az értelmiségi réteg szerint a konzervativizmus az elit ideológiája, amely a vagyon, a státusz és a hatalom megőrzését hivatott biztosítani a tehetősek számára.

A történelmet – ideértve a modernkor történetét is – áttekintve arra juthatunk, hogy a konzervativizmus politikai álláspontként értelmezve nagyon is harmonizál az kevésbé tehetős réteg igényeivel és társadalmi hivatásával. A konzervativizmus politikai kiindulópontként természetes fogékonyságot mutat a stabilitás megőrzésére, továbbá a család, a civil közösségek és az egyház által közvetített értékek védelmére.

Napjainkban a kapitalizmust, a monopóliumokat, a globalizmust, a kozmopolitanizmust és a gazdasági, társadalmi egyenlőtlenségeket illető legélénkebb és intellektualitásukat tekintve nívót közvetítő kritikák többsége nem a baloldal, hanem a konzervatívok legújabb generációinak irányából érkeznek.

Ma a konzervativizmus egyre inkább élvezi a dolgozó réteg támogatását. Ami igazán sürgető az az, hogy a jelenleg uralkodó hamis egalitáriusokat önazonos konzervatív vezetőkre cseréljük, akik tevékenyen védelmezik, támogatják azokat az értékeket, amelyekből mindenki profitálhat, vagyoni vagy társadalmi körülményektől függetlenül.

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.