A szlovák kormánykoalíció törvényben rögzítené a kommunista rezsim emberellenes bűneit

2020-09-18 11:25:00
A szlovák törvényhozásban szeptemberben kezdetét veszi a kommunista rendszert elítélő 125/1996 sz. törvény módosításának vitája. A kezdeményezők törvényben kívánják rögzíteni, hogy a kommunista államberendezkedés jogtalan és erkölcstelen volt.

A Szlovák Nemzeti Tanács elé beterjesztett módosítás értelmében a Csehszlovák és a Szlovák Kommunista Párt olyan bűnszervezetek voltak, amelyek kártékony politikai tevékenységükkel elnyomták az emberi jogokat és a demokratikus értékeket. Ahogy azt a módosítás rögzíti,

a kommunisták felelnek az európai civilizáció, a nemzeti és vallási jogok tudatos rombolásáért, valamint az emberi jogok szándékos megsértéséért.

A két kommunista párt felelőssége kiterjed a gazdaságra, a kultúrára és a környezetvédelem területeire is. A kommunista rezsim, illetve annak kiszolgálói tönkretették a gazdaságot, kíméletlen környezetrombolás hajtottak végre, valamint politikai célokra használták fel a tudományát és kultúrát. A módosítás tételesen rögzíti, hogy

a kommunisták a nemzetközi szerződéseket megszegve – politikai és vallási hovatartozás alapján – módszeresen elnyomták, illetve megbélyegezték saját állampolgáraikat.

A törvénymódosítás beterjesztői továbbá rögzíteni kívánják a kommunista rendszert, illetve annak képviselőit ünneplő és propagáló emlékművek, emléktáblák és jelképek megjelenítések tilalmát is. A tilalom azonban nem vonatkozik azon személyekre, akik a rendszer részei voltak, de aktív szerepet játszottak a kommunista rendszerrel szembeni ellenállásban. Nem vonatkozik továbbá azon emlékművekre sem, amelyeket a törvénymódosítás hatályba lépése előtt, azaz 2020. november 15-ig állítanak fel.

A szlovák vezetés kormányprogramjában kötelezte el magát a szlovák történelem totalitárius időszakaival kapcsolatos nemzeti emlékezet erősítése mellett. A módosítást kezdeményező képviselők remélik, hogy az elnyomó rendszer által használt hatalmi eszközök pontos meghatározása elősegíti az ilyen jellegű bűncselekmények felderítését, és a jogszabály megváltoztatása a szélsőséges politika elleni küzdelemben is komoly segítség lehet. 

Gergi-Horgos Mátyás