Belpolitikai viszályok miatt fizethet óriási bírságot Románia

2021-08-11 11:40:00
Belpolitikai viszályok miatt csúszik a román igazságügyi reform egy részének visszavonása. Noha az RMDSZ kompromisszumos javaslatát a politikusok elviekben elfogadják, a pártfegyelem mindent felülír.

Három igazságszolgáltatással foglalkozó nem kormányzati szervezet (NGO) sürgeti a román parlamentet, hogy szerezzen érvényt az Európai Bíróság május 18-ai ítéletének, amelyben a bíróság lényegében az igazságszolgáltatási rendszer keretében elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozással foglalkozó ügyészségi ügyosztály (SIIJ) felszámolását rendelte el. Az NGO-k arra figyelmeztetnek, hogy

Románia GDP-jének legalább egy százalékát fizetheti ki bírságként,

ha továbbra is késlekedik az igazságügyi reform finomhangolásával.

A SIIJ egy 2017 és 2019 között Romániában végbement igazságügyi reform keretében jött létre. E reform általánosságban az igazságügyi igazgatás egészére, különösen pedig a Magisztratúra Legfelsőbb Tanácsára terjedt ki. A SIIJ funkciója, hogy keretét adja a bírák és ügyészek státuszának (ideértve a kinevezést, az előléptetést a nyugdíjazást is) és felelősségre vonhatóságának. Az igazságügyi reformmal kapcsolatos kritikák lényege, hogy a reform jelentősen befolyásolta a bírák függetlenségét Romániában, továbbá formálta az igazságszolgáltatás minőségét és hatékonyságát is. Ahogy azt az Európai Bizottság az említett ítéletében leírja, 

a (…) SIIJ‑hez hasonló önálló struktúra sértheti azt a bizalmat, amelyet egy demokratikus társadalomban és jogállamban az igazságszolgáltatásnak a jogalanyokban keltenie kell, mivel (…)  akként lehet felfogni, hogy célja a bírákra gyakorolt nyomást és megfélemlítésüket szolgáló eszköz létrehozása (...).

Korábbi gyakorlati aggály a SIIJ működésével kapcsolatban az volt, hogy azáltal, hogy a szervezeti egység a kifejezetten a nagy értékű korrupciós ügyek kivizsgálására szakosodott Országos Korrupcióellenes Ügyészség működését is befolyásolhatta. Ezek az aggályok részben megszűntek, amikor a román alkotmánybíróság 2020 júliusában alkotmányellenesnek nyilvánította, hogy a SIIJ jogorvoslati fórumként funkcionáljon ezekben az ügyekben. A SIIJ-re vonatkozó reform még ma sem tűnt el a román jogrendszerből, amíg pedig így van,

az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos kritikák továbbra is megfogalmazhatók a szervezeti egység működése vonatkozásában.

Hogy ez miért van így, annak hátterében a téma kapcsán kialakult belpolitikai megosztottság fedezhető fel. A kormánykoalícióban részt vevő Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) úgy szüntetné meg a SIIJ-t, hogy

az igazságszolgáltatásban elkövetett törvénysértések kivizsgálását a legfőbb ügyészségen jelenleg is működő büntetőügyi nyomozói és kriminalisztikai részleg vegye át. 

Vagyis a megszüntetés nem kérdés, a "hogyan tovább?" kérdésére nyújtana megnyugtató választ a Romániai Magyar Demokrata Szövetség.

A koalíciós partner Mentsétek Meg Romániát – Plusz (MMRP) szerint ez azzal a kockázattal járna, hogy „más formában, más névvel, más címkével újraalakul a SIIJ”. Az MMRP teljes mértékben egyetért az Európai Bizottság, a GRECO és a Velencei Bizottság által szorgalmazott koncepcióval.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke ezzel kapcsolatban a következőképpen fogalmaz

Mi azt mondjuk, hogy nem szabad visszatérni a 2018 előtti időszakra, hisz’ akkor számtalan visszaélés történt a rendszeren belül. Nekem, mint állampolgárnak egyetlen egy dolog fontos: hogy az ügyész, aki kivizsgál, független legyen, semmiféle nyomásnak ne legyen kitéve, s ami ennél is fontosabb, hogy a bírónak (…) teljes mértékben szabad keze legyen; semmiféle befolyás ne érje, amikor egy döntést meghoz. (…) van itt nézetkülönbség, elsősorban köztünk és az MMRP-pártszövetség között, hisz’ ők azt szeretnék, hogy visszatérjünk ahhoz a sötét múlthoz, amikor visszaélések tucatja (…) fémjelezte ezt a rendszer, ennek a rendszernek a működését.”

A liberálisok alapvetően egyetértenek az RMDSZ-szel, vagyis a Nemzeti Liberális Párt elviekben pártolja az igazságszolgáltatásban törvénysértéseket kivizsgáló speciális ügyészség felszámolását. A pártfegyelem ugyanakkor azt diktálja, hogy összességében az MMRP koncepciója győzne a parlamentben.

"A SIIJ-vita rávilágít a hazai törvényhozás fura mikéntjére, ahol nem a józan ész, az érvek számítanak, hanem a pártfegyelem és az azt alakító obskúrus érdekek. Kiviláglik az MMR–P szándéka is, hogy legyűrje koalíciós partnereit, s máris a külföldi progresszív erők barátságát akarja elnyerni. Közben a hazai igazságügyi reformok elmaradásának eltussolására élénken foglalkozik más országok jogállamiságával.- a Maszol.ro portálról" - ezeket a sorokat már Ambrus Attila írta a SIIJ-vita összegzése gyanánt a Maszol.ro portálon.

Kép: Alex Nicodim / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

Dobozi Gergely