Fidesz-KDNP

2022. július 18. 12:02
A bevándorlás kulturális elemmé vált az EU-ban, pedig az a jog, hogy egy nép eldönthesse, ki az, akivel saját hazájában együtt szeretne élni, a szubszidiaritás jegyében alapvető.
2022. július 15. 13:10
Az EU-nak ismételten határozott színt kell adnia Európa hangjának a világpolitika színpadán. Cikksorozatunk tizedik része.
2022. július 12. 9:48
Brüsszelnek tartania kell a szavát, és be kell fejeznie a nyugat-balkáni országok uniós integrációját. Ez az EU és a Nyugat-Balkán közös érdeke.
2022. július 11. 10:30
Az Európai Bizottság jelenleg, visszaélve a nemzetek feletti erejével, a saját szájíze szerint értelmezi az uniós Szerződéseket, és a saját értelmezését rákényszeríti a tagállamokra.
2022. július 7. 11:00
A tagállami kormányoknak és a nemzeti parlamenteknek meghatározó szerepe lenne az EU jogalkotási mechanizmusában. Mit is jelentene ez a gyakorlatban? Cikksorozatunk folyatása.
2022. július 5. 11:00
Emberi méltóság, emberi jogok, szubszidiaritás. Három példa az EU által vallott, sűrűn hivatkozott elvek sorából, amelyek a keresztény értékekből fakadnak. Cikksorozatunk folytatódik.
2022. július 4. 12:05
Az uniós hatáskörök túllépése konfliktust okoz a tagállamok és az EU intézményei között. Itt az ideje tisztázni, hogy ki, mikor, és milyen esetekben jár el. Cikksorozatunk következő része.
2022. július 1. 11:20
A nemzeti kisebbségek Európa történelmének, így tehát a kontinens jövőjének is szerves részét kell képezniük. Cikksorozatunk harmadik része.
2022. június 29. 7:13
Az EU-t meghatározó, „az európai népek közötti egyre szorosabb egység" víziója öncélúan értelmezve épp a kontinens békéjét szavatoló egységet fenyegeti. Lehet, hogy szakítani kellene vele? Cikksorozatunk első része.