A család védelme a jogrendszerekben

2021. május 5. 15:40

Sándor Lénárd
Konferenciasorozat a közép-európai Professzori Hálózat keretében.

A katolikus egyházfő idén márciusban nyitotta meg a családnak szentelt különleges évet. Ez a kezdeményezés világszerte nagy jelentőségű, de Európában különösen időszerű és fontos üzenetet hordoz. Az öreg kontinenst, valamint tágabb értelemben a nyugati civilizációt ugyanis a hagyományos értékek eróziója jellemzi, amelyben a család is válságba került. Ennek egyik látható következménye, hogy Európa földrajzi és civilizációs értelemben is fogy, a népessége elöregszik.

A családok védelme ezért kiemelt helyet foglal el az európai társadalmi és közéleti párbeszédben. A család a társadalom alapvető egysége és egyúttal egyetemes intézmény. A családok védelme összetett – társadalom-, és a természettudományokat egyaránt felölő – terület, amelyben ezért az alkotmányjogi és jogi kérdések csupán egy szűkebb, de igen fontos szeletet jelentenek. A család ugyanis érték a jog szemében, és ezért alkalmas arra, hogy támogassa és védelmét megalapozza a társadalomban.

Ezeknek az alapvető gondolatoknak a jegyében indult útjára a közép-európai Professzori Hálózat keretében „A család védelme a jogrendszerekben” című kutatás és konferenciasorozat. A konferenciák célja, hogy betekintést nyújtsanak a családok jogi védelmének – Csehországot, Horvátországot, Lengyelországot, Magyarországot, Szerbiát, Szlovákiát, Szlovéniát felölelő – közép-európai kérdéseibe, és ennek révén hívják fel az európai polgárok figyelmét e kérdések értékmentő és meghatározó jelentőségére Európa jövőjében.

A konferenciasorozat első állomását a tavasz folyamán szervezett „Családmentés – értékmentés” című webinárium jelentette, amely magyar, horvát, szlovén, lengyel és szerb résztvevők vitatták meg a családi jog egyes országokhoz kapcsolódó időszerű dilemmáit és kihívásait. Ennek során szóba kerültek az európai termékenységi ráta aggasztóan alacsony számai, amelyek szociológiai, pszichológia, és technológiai okokon kívül – különösen Nyugat-Európában – az alapvető társdalami értékek megváltozására is visszavezethetők. Az előadások elemezték az európai államok házasságfogalmának formáit és az ehhez kapcsolódó jelenlegi tendenciákat. Ezzel összefüggésben világítottak rá arra, hogy a családvédelem terén a nemzeti alkotmányos törekvések sok esetben nincsenek összhangban vagy adott esetben egyenes ellentétben állnak az Európai Unió utóbbi időben megfogalmazott közpolitikai célkitűzéseivel. Ezért – az előadásokban megfogalmazott következtetés szerint – a családfogalom és családvédelem alkotmányos és jogi kereteinek meghatározása terén a nemzeti jogalkotás elsőbbségének megerősítése indokolt.

A konferencia foglalkozott digitális technológia elterjedése révén a mindennapokban egyre jelentősebb szerepet játszó közösségi média és a családok védelmének összefüggéseiről. A közösségi média növekvő használata egyre erősebb hatást gyakorol az emberek magánszférára, és így a családi életre és kapcsolatokra is. Hatása kettős, negatív mind pozitív értelemben is tetten érthető, amely igazolja a jogalkotói beavatkozás szükségességét. Az előadások ezen kívül vizsgálták a gyermekbarát igazságszolgáltatás kérdését kiemelve, hogy a magyar polgári eljárásjogi reform a korábbi szabályozástól eltérően nagyobb hangsúlyt fektet az eljárásban részt vevő gyermekek jogainak védelmére és – értelmi szintjéhez igazodó – tájékoztatására.

Mindezek mellett olyan jogi kérdések is terítéken voltak, mint például a szülői felügyeleti jog és a jogellenes gyermekelvitel jelenlegi dilemmái, mentálisan sérült emberek családban éléshez való joga, valamint a nemzetközi örökbefogadás kérdései és kritikája.
A közép-európai Professzori Hálózat „A család védelme a jogrendszerekben” kutatáshoz kapcsolódó konferenciája júniusban folytatódik, amelynek keretében értékelik a házasság és a család egyetemes emberi jogi, európai és állami védelmének jogi és nem jogi eszközeit, valamint az erre vonatkozó nemzeti, európai és nemzetközi bírói fórumok felfogásait.
 

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés